Kế hoạch phân phòng bảo vệ báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Cao đẳng Khóa 19

Kế hoạch phân phòng bảo vệ báo cáo tốt nghiệp khóa 19 chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

GIẢNG VIÊN  LỚP THỜI GIAN PHÒNG
Hồ Thị Phùng Duyên TATM19A 08h00 (30/06/2018) C. 103
Trần Thị Thanh Thương TATM19L 08h00 (30/06/2018)
TATM19O 9h00 (30/06/2018)
Lê Thị Thúy TATM19A, Khóa trước 08h00 (30/06/2018) C. 303
TATM19D 9h30 (30/06/2018)
Nguyễn Thị Lan Truy TATM19L 08h00 (30/06/2018)
TATM19I 9h00 (30/06/2018)
Nguyễn Thị Thúy Diễm TATM19L 08h00 (30/06/2018) C. 304
TATM19E 9h00 (30/06/2018)
Tống Thị Thu Dung TATM19F 08h00 (30/06/2018)
Nguyễn Thị Thùy Châu TATM19L 08h00 (30/06/2018) C.602
TATM19C 9h00 (30/06/2018)
Lê Tuyết Vân TATM19L 08h00 (30/06/2018)
TATM19M 9h00 (30/06/2018)
Nguyễn Thị Thủy Dương TATM19H 08h00 (30/06/2018) C. 603
Hồ Thị Thanh Hảo TATM19G 08h00 (30/06/2018)
Trần Thị Hồng Hải TATM19B 08h00 (30/06/2018) C. 603
Phan Kiều  Linh TATM19K 08h00 (30/06/2018)
Võ Minh Nhựt TATM19G, TATM19N 08h00 (30/06/2018) C.701
Lê Thị Mộng Tuyền TATM19H 08h00 (30/06/2018)
Phạm Ngọc  Duy TATM19N 08h00 (30/06/2018) C. 701
Trần Tuấn Cường TATM19D 08h00 (30/06/2018)
Nguyễn Ngọc Hạnh TATM19B, TATM19C 08h00 (30/06/2018) C. 701
Nguyễn Hoàng Anh Thư TATM19K 08h00 (30/06/2018)
Trần Thị Hồng Liên TATM19F 08h00 (30/06/2018) C. 702
Nguyễn Thị Thắm TATM19E 08h00 (30/06/2018)
Nguyễn Tấn Quang TATM19I 08h00 (30/06/2018) C. 703
Đỗ Thị Huyền TATM19G, TATM19L 08h00 (30/06/2018)
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 39
Hôm nay: 982
Hôm qua: 10255
Tổng cộng: 10272538