Thông báo v/v thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên Hệ chính quy năm học 2018-2019

 

    BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

                   Số:    /TB-CKĐ                                 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các chế độ chính sách

dành cho học sinh sinh viên Hệ Chính quy, năm học 2018-2019

 

 Phòng Công Tác Sinh viên thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách bao gồm các chính sách: Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội cho dành cho học sinh sinh viên Hệ Chính quy, năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

 

1. Những nguyên tắc chung

1.1. Thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên là giải quyết quyền lợi chính đáng của sinh viên nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập đạt kết quả cao.

1.2. Việc giải quyết chế độ chính sách đối với sinh viên dựa trên các nguyên tắc sau:

          - Căn cứ vào chế độ chính do Chính phủ, các Bộ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban  hành. Căn cứ vào quy định của trường

          - Đảm bảo chính xác, kịp thời và đúng đối tượng. Thực hiện công bằng, công khai và dân chủ trong việc giải quyết chế độ chính sách đối với sinh viên.

2. Các chế độ chính sách thực hiện bao gồm:

·           Miễn giảm học phí (sinh viên tải file hướng dẫn chi tiết và mẫu đơn tại đây)

·           Trợ cấp xã hội (sinh viên tải file hướng dẫn chi tiết và mẫu đơn tại đây)

·           Hỗ trợ chi phí học tập (sinh viên tải file hướng dẫn chi tiết và mẫu đơn tại đây)

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: từ ngày 01/11/2018 – 01/12/2018 

  • Sinh viên sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, nộp hồ sơ về Phòng CTSV (phòng A.205 cơ sở 287 Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận) cho Thầy Nguyễn Duy Thuần.
  • Riêng sinh viên cơ sở Cần Thơ nộp hồ sơ cho Thầy Nguyễn Xuân Tám.
  • Nhận hồ sơ trong giờ hành chính.

·     

4. Lưu ý:

·          Sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo hay cận nghèo phải nộp lại hồ sơ.

·          Sinh viên tải và điền các mẫu đơn theo đúng chính sách. Phòng CTSV sẽ tiếp nhận và tập hợp các đơn rồi chuyển về Khoa xác nhận.

·          Trong quá trình thực hiện hồ sơ, nếu sinh viên có thắc mắc thì liên hệ Phòng CTSV hoặc Thầy Nguyễn Duy Thuần 0901434950 để được hỗ trợ giải đáp.

·          Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ hợp lệ và đúng thời gian trong thông báo này, mọi trường hợp chậm trễ sau thời gian quy định sẽ không được giải quyết./.

 

                                                                        TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                      TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 90
Hôm nay: 795
Hôm qua: 14887
Tổng cộng: 11452232