Thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ II - Năm học 2017-2018

Căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo sinh viên khóa 19 và khóa 20 đóng học phí  học kỳ 2 cụ thể như sau:

- Sinh viên đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 từ ngày 02/01/2018 đến hết ngày 14/01/2018.

- Sinh viên đóng học phí từ ngày 15/01/2018 đến ngày 27/01/2018.

Nếu hết thời hạn trên Sinh viên chưa đóng học phí cho những học phần đã đăng ký thì sẽ không có tên trong danh sách lớp học phần.

Đề nghị sinh viên khóa 19 và 20 thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO


(Đã ký)

ThS. Phạm Cao Khanh


Thông báo về việc việc đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017- 2018 : Tải về

Hướng dẫn đăng ký và đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 :Tải về

Tiến độ đào tạo năm học 2017-2018: Tải về

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 421
Hôm nay: 9790
Hôm qua: 13102
Tổng cộng: 8296824