Thông báo về việc phổ biến nội dung, kế hoạch thực tập cho sinh viên khóa 19 - Khoa Quản trị Kinh doanh

Căn cứ kế hoạch số 15/KH-CKĐ về việc Thực tập cuối khóa, viết khóa luận và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 19 đào tạo theo hệ thống tín chỉ ( Niên khóa 2015-2018 )

Khoa QTKD thông báo đến sinh viên lịch lãnh đạo khoa phổ biến nội dung và kế hoạch thực tập như sau:

Số TT Khối lớp Hội trường Thời gian Ghi chú
1 CDQTKS19ABCD  B.301  14h00 ngày 09/4/2018
( Thứ 2)
T. Thu
 2 CDQTDN19ABCDE
CDQTXD19A
  B.301  15h00 ngày 09/4/2018
( Thứ 2)
T. Thu
 3  CDMAR19ABCDE
CDTHQL19A
 B.301  16h00 ngày 09/4/2018
( Thứ 2)
T. Thu

Đề nghị sinh viên thực tập các lớp thực hiện theo đúng thời gian và địa điểm trên.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 795
Hôm nay: 21251
Hôm qua: 19617
Tổng cộng: 8645240