Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và thực hiện khóa luận bậc Cao đẳng hệ Chính quy Khóa 19 - Khoa Ngoại ngữ

 1. Kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp:
 2. Thời gian Công việc Đơn vị thực hiện

  23/4/2018

  SV tập trung tại CS Q.9 để nghe phổ biến nội dung, kế hoạch TTTN
  8:00 – 9:00: Lớp TA19ABC:P.D001, TA19DEF:P.D002
  9:00 – 10:00:Lớp TA19GHI:P.D001, TA19KLMNO:P.D002

  Bộ phận phụ trách TTTN, GVHD, SV.

  24/4/2018 – 23/6/2018

  SV chính thức thực tập tại doanh nghiệp

  GVHD, SV

  23/4/2018 – 28/4/2018

  - VP Khoa thông báo danh sách TTTN (chính thức).
  - SV liên hệ GVHD để thống nhất tên đề tài và làm outline.

  Bộ phận phụ trách TTTN, GVHD, SV

  02/5/2018 – 10/5/2018

  - SV thu thập tài liệu viết bài và thống nhất lần cuối tên đề tài với GVHD.
  - Sinh viên nộp outline cho GVHD
  - Sinh viên đăng ký tên đề tài tốt nghiệp online.

  Bộ phận phụ trách TTTN, GVHD, SV

  14/5/2018 – 18/5/2018

  - SV nộp phiếu Đăng ký tên đề tài tại VP khoa cùng với Giấy GTTT có dấu xác nhận của đơn vị thực tập.
  - SV gặp GVHD đều đặn vào ngày 15 và 30 hàng tháng (hoặc theo lịch hẹn của GVHD).

  Bộ phận phụ trách TTTN, GVHD, SV

  21/5/2018 – 25/5/2018

  -  SV nộp Chương 1 cho GVHD (chấm lần 1)

  GVHD, SV

  28/5/2018 – 01/6/2018

  - SV nộp Chương 2 cho GVHD (chấm lần 1)
  - SV chỉnh sửa Chương 1 theo góp ý của GVHD

  GVHD, SV

  04/6/2018 –
  08/6/2018

  - SV chỉnh sửa Chương 2 theo góp ý của GVHD

  GVHD, SV

  11/6/2018 – 15/6/2018

  - SV nộp Chương 3 cho GVHD (chấm lần 1)

  GVHD, SV

  18/6/2018 – 22/6/2018

  - SV chỉnh sửa Chương 3 theo góp ý của GVHD
  - Chỉnh sửa lần cuối và hoàn tất BC TTTN.

  GVHD, SV

  25/6/2018 – 28/6/2018

  SV nộp BC TTTN (có ý kiến nhận xét của đơn vị thực tập đóng dấu mộc tròn) tại VP Khoa.

  Bộ phận phụ trách TTTN, SV

  29/6/2018 – 30/6/2018

  GV chấm BC TTTN: GV chấm 1 chấm và ghi nhận xét vào BC TTTN

  GVHD

  02/7/2018 – 04/7/2018

  SV bảo vệ BC TTTN (vòng 1): 02 GV cùng chấm phần báo cáo và phần trả lời câu hỏi của SV, thống nhất điểm để ghi vào BC và cùng kí tên.

  GVHD, SV

  06/7/2018

  SV bảo vệ BC TTTN vòng 2 (đối với BC đạt điểm A hoặc điểm F)

  GVHD được phân công, SV

 3. Kế hoạch thực hiện Khóa luận
 4. Thời gian

  Công việc

  Đơn vị thực hiện

  05/07/2018

  Công bố chính thức Danh sách SV đủ điều kiện làm Khóa luận và phân công GVHD

  BP phụ trách Khóa luận

  09/7/2018–28/7/2018

  SV thực hiện Khóa luận

  SV, GVHD

  04/8/2018

  Công bố điểm khóa luận

  VP Khoa

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 985
Hôm nay: 21801
Hôm qua: 19617
Tổng cộng: 8645790